3 Chuỗi Lây Nhiễm Covid-19 Trong 8 Ngày Qua Tại Việt Nam

3 Chuỗi Lây Nhiễm Covid-19 Trong 8 Ngày Qua Tại Việt Nam1

8 ngày qua xuất hiện ba chuỗi lây nhiễm Covid-19 từ người cách ly, gồm nhóm lây Ấn Độ ở khách sạn Yên Bái, chuỗi lây Hà Nam từ người ở Nhật về và chuỗi tiếp xúc người Trung Quốc từ Vĩnh Phúc.

Dưới đây là sơ đồ cập nhật chuỗi lây nhiễm:

3 Chuỗi Lây Nhiễm Covid-19 Trong 8 Ngày Qua Tại Việt Nam
3 Chuỗi Lây Nhiễm Covid-19 Trong 8 Ngày Qua Tại Việt Nam

 

Nguồn: VN Express

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *